Borgerlig vigsel i Tyresö kommunhus

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Person 1
  • 2. Person 2
  • 3. Ansökan
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Borgerlig vigsel i Tyresö kommunhus - anmälan

 

Viktig information - läs detta innan du startar e-tjänsten:

 

Intygen från Skatteverket (hindersprövning och vigselintyg) ska skickas in tillsammans med din anmälan. Du kan enkelt bifoga intygen när du använder e-tjänsten.

 

Gör din anmälan minst fyra veckor före önskat vigseldatum.

 

Vigseln är kostnadsfri för Tyresöbor. Om ingen av er är folkbokförd i Tyresö kostar vigseln 500 kronor.

Vid av- och ombokning tar vi ut en avgift på 900 kronor.

 

Vigsel på annan plats än kommunhuset? Använd e-tjänsten Borgerlig vigsel utanför Tyresö kommunhuset

 

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

 Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned