Borgerlig vigsel utanför Tyresö kommunhuset

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Person 1
  • 2. Person 2
  • 3. Ansökan
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Borgerlig vigsel utanför Tyresö kommunhus - anmälan

 

Viktig information - läs detta innan du startar e-tjänsten:

 

Ni måste själva boka vigselförrättare och ordna med vittnen. På vår webbsida finns kontaktuppgifter till kommunens borgerliga vigselförrättare. Kontakta vigselförrättare och kom överens om tidpunkt och plats för vigsel innan ni skickar in anmälan. Även vittnen ska bokas innan anmälan görs. Tänk på att skriva in alla namn personen har och att dessa måste vara rättstavade.

 

Intygen från Skatteverket - hindersprövning och vigselintyg - ska skickas in tillsammans med din anmälan. Du kan enkelt bifoga intygen när du använder e-tjänsten.

 

Gör din anmälan minst tre veckor före önskat vigseldatum.

 

Vigseln är kostnadsfri för Tyresöbor. Om ingen av er bor i Tyresö kostar vigseln 500 kronor.

Vid av- och ombokning tar vi ut en avgift på 900 kronor.

Tänk på att vigselförrättaren har rätt att begära ersättning för resekostnader.

 

Vigsel i kommunhuset? Använd e-tjänsten Borgerlig vigsel i Tyresö kommunhuset

 

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

 Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned