Ansökan om hemtjänst och annat bistånd enligt Socialtjänstlagen

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL)     

Vill du få hjälp med hemtjänstinsatser som personlig omvårdnad, tvätt, städ, inköp eller hjälp med mat? Eller behöver du trygghetslarm, avlösning eller ledsagning? Beslut om hemtjänst fattas av biståndshandläggare efter en utredning i samråd med dig. För att öka medborgarnas valfrihet finns i Tyresö kommun ett kundvalssystem inom hemtjänsten.

 

Ansökan behandlas med sekretess.

 

Välj inloggningssätt nedan

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned