Ansökan om uppskjuten skolplikt

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

 

Skolplikten inträder det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare (skollagen 7 kap 10 §).

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen och hur vi behandlar personuppgifter www.tyreso.se/gdpr

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned