Rubrik Satsa på unga tjejer. Utveckla Dalhallen. (Avslutad)
Ärendenummer 2019KS772
Förslagsställare Åsa Ström
Beskrivning
Uppföljning
Rösta Omröstningen är avslutad
Kommentarer