Anmälan om intresse för uppdrag som familjehem, jourhem eller kontaktfamilj

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Intresseanmälan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Tack för att du/ni vill göra en insats för ett barn!

För att bli uppdragstagare åt Tyresö kommun utreder socialtjänsten dina och en eventuell partners
förutsättningar för att ta emot barn i hemmet.

För att säkerställa att de placerade barnen får vård som håller god kvalité är utredningen
av uppdragstagare omfattande och innehåller en del personliga frågor. I denna intresseanmälan
får du besvara några inledande frågor.

 

 

Information