Beställ nybyggnadskarta och utdrag ur kartdatabas

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Uppgifter om beställare
  • 2. Uppgifter om fastighet
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Beställning nybyggnadskarta och utdrag ut kartdatabas

För att en nybyggnadskarta ska kunna beställas måste eventuell pågående fastighetsbildning vara avslutad. Tänk på att vi normalt behöver 2–5 veckor på oss för att producera en nybyggnadskarta så beställ den i god tid. Utdrag ur kartdatabas levereras inom en vecka. Det är tjänstemännen på bygglovsenheten som avgör vilken typ av karta som behövs. Kommunens tre olika nybyggnadskartor kan beställas mot avgift.
Läs mer och se prislista

Fullständig nybyggnadskarta behövs om du ska bygga till exempel ett nytt hus. Pris: 11 889:-, utanför VA-området 9 908:- (Gäller 2022 års taxa).

Förenklad nybyggnadskarta behövs om du till exempel ska ska bygga ett fristående garage eller göra en tillbyggnad.  Pris 9 908:- (Gäller 2022 års taxa).

Utdrag ur kartdatabas kan räcka om du ska göra enklare åtgärder på befintlig byggnad. Behövs även när du vill bygga ett attefallshus eller göra en tillbyggnad enligt attefallsreglerna. Behövs för nybyggnad av mur eller plank och markändringar. Pris 1 982:- (Gäller 2022 års taxa).

 

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

Information