Geodata - Beställ nybyggnadskarta och utdrag ur kartdatabas

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Uppgifter om beställare
  • 2. Uppgifter om fastighet
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Beställning nybyggnadskarta och utdrag ut kartdatabas

För att en nybyggnadskarta ska kunna beställas måste eventuell pågående fastighetsbildning vara avslutad. Tänk på att vi normalt behöver 2–5 veckor på oss för att producera en nybyggnadskarta så beställ den i god tid. Utdrag ur kartdatabas levereras inom en vecka. Det är tjänstemännen på bygglovsenheten som avgör vilken typ av karta som behövs. Kommunens tre olika nybyggnadskartor kan beställas mot avgift.

 

OBS! Just nu har vi något längre leveranstider än vanligt, men kommer ändå göra vårt bästa att återkomma inom 5 veckor.


Läs mer och se prislista

Fullständig nybyggnadskarta behövs om du ska bygga till exempel ett nytt hus. Pris: 13 149:- (gäller 2024 års taxa), utanför VA-området 10 958:- (gäller 2024 års taxa).

Förenklad nybyggnadskarta behövs om du till exempel ska ska bygga ett fristående garage eller en tillbyggnad på kuperad mark.  Pris: 10 958:- (gäller 2024 års taxa).

Utdrag ur kartdatabas kan räcka om du ska göra enklare åtgärder på befintlig byggnad. Behövs även när du vill bygga ett attefallshus, göra en tillbyggnad enligt attefallsreglerna eller nybygge av mindre objekt, till exempel  ett garage, på plan mark. Behövs för nybyggnad av mur eller plank och markändringar. Pris: 2 192:-( gäller 2024 års taxa).

 

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

Information