Trycksaker - beställ trycksaker från tekniska kontoret

  • 1. Beställ trycksaker från tekniska kontoret
  • 2. Välj broschyr
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

Beställ brochyrer från tekniska kontoret

1. VA- och renhållningsbroschyr  2019
2. Klipp till 2019
3. Snöröjningsfolder
4. Minitaxa för vatten och avlopp 2019
5. Mintaxa för renhållningen 2019
6. Cykelkarta

 All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

 Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

   

Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information