Trycksaker - beställ trycksaker från samhällsbyggnadskontoret

  • 1. Beställ trycksaker från samhällsbyggnadskontoret
  • 2. Välj broschyr
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

Beställ brochyrer från samhällsbyggnadskontoret

1. Klipp till
2. Snöröjningsfolder
3. Cykelkarta

 All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

 Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

   

Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information