Trycksaker - beställ trycksaker från samhällsbyggnadskontoret

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Beställ trycksaker från samhällsbyggnadskontoret
  • 2. Välj broschyr
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Här kan du beställa trycksaker från samhällsbyggnadskontoret.

  • Klipp till
  • Snöröjningsfolder
  • Cykelkarta.

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

   

Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information