Ansökan om inackorderingstillägg för elever folkbokförda i Tyresö kommun

Denna e-tjänst har 5 steg
 • 1. Företrädare för ansökan
 • 2. Ansökan
 • 3. GDPR
 • 4. Förhandsgranska
 • 5. Skicka in
 • Ansökan kan göras av vårdnadshavare för elever som inte är myndiga. Elever som är myndiga gör sin egen ansökan. 
 • Ansökan om inackorderingstillägg görs inför varje läsår och kan göras först när eleven har blivit antagen till skolan.
 • För att få ersättning för hela läsåret behöver ansökan vara inkommen senast 31 december. Ansökningar som inkommer efter den 31 december kan endast beviljas ersättning för vårterminen. 
 • Du som ansöker om inackorderingstillägg för första gången behöver bifoga antagningsbeskedet till ansökan.
 • Utbetalning sker till den vårdnadshavare som ansökt om eleven är under 18 år. 
 • Om eleven är myndig betalas ersättningen ut direkt till eleven. 
 • Ansökan har en handläggningstid på två veckor. 

 

 

Läs mer om regler för inackorderingstillägg på  www.tyreso.se/inackorderingstillägg 

  

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

   

Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information