Ansökan om bidrag för folkhögskolestuderande

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Företrädare för ansökan
  • 2. Ansökan
  • 3. GDPR
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Välkommen till ansökan om lunchbidrag och SL-kort för folkhögskolestuderande

Läs mer om regler för lunchbidrag med mera på  www.tyreso.se/bidragfolkhogskolestudier

 

 All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

 Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

   

Klicka på "starta e-tjänst"

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst