Geodata - Lagakraftvunnen plan

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Lagakraftvunnen plan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Lagakraftvunnen plan

Detta formulär fylls i av planarkitekter då en plan har vunnit laga kraft.

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

 Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

   

Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned