Avfall - Elavfall, beställ kostnadsfri hämtning

  • 1. Avfall - Elavfall, beställ kostnadsfri hämtning
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Här kan du som bor i småhus och har helårsabonnemang beställa två (2) kostnadsfria hämtningar av ditt elavfall per hushåll och år mellan april och oktober.

 

Entreprenören har 10 helgfria arbetsdagar på sig att hämta ditt avfall från det att beställningen är gjord.

Tänk på att ställa ut avfallet innan du beställer hämtning då det kan hämtas redan samma dag.

 

Ställ avfallet vid tomtgräns eller på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil och märk det med "Elavfall".
 

Läs om elavfall

 

  • Vi hämtar max 2 m³ per tillfälle och maxlängd är 2 meter
  • Förpacka allt småplock (max 15 kg per enhet).

 

Kyl och frys hämtas alltid kostnadsfritt

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst"

Information