Avfall - Elavfall, beställ kostnadsfri hämtning

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Avfall - Elavfall, beställ kostnadsfri hämtning
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Här kan du som har helårsabonnemang och bor i småhus beställa två kostnadsfria hämtningar av elavfall per hushåll och år mellan april och oktober.

 

Vi öppnar e-tjänsten inför hämtperioden (april-oktober) och stänger den när du inte kan beställa. Måndag vecka 42 stänger denna e-tjänst.
Behöver du mer än en hämtning under året, kan du beställa hämtning av elavfall mot kostnad.

 

Entreprenören har 10 helgfria arbetsdagar på sig att hämta ditt avfall från det att beställningen är gjord.

Tänk på att ställa ut avfallet innan du beställer hämtning då det kan hämtas redan samma dag.

 

Ställ avfallet vid tomtgräns eller på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil och märk det med "Elavfall".
 

  • Vi hämtar max 2 m³ per tillfälle och maxlängd är 2 meter
  • Förpacka allt småplock (max 15 kg per enhet).


Läs om elavfall

 

Kyl och frys hämtas alltid kostnadsfritt

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst"

Information