Geodata - Beställ övriga mätuppdrag

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Uppgifter om beställare
  • 2. Uppgifter om fastighet
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Beställning mätuppdrag

Här kan du beställa de mätuppdrag som du inte hittar i våra övriga formulär. Vi upplåter nyttjanderätten av digitalt kartmaterial till beställaren. Det digitala materialet får inte försäljas, överlåtas eller förändras utan medgivande från Tyresö kommun.

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

Information