Avfallstjänster - Fastighetsägare i flerbostadshus

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Alternativ
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Här kan du som fastighetsägare i flerbostadshus, grupphusområden, samfälligheter och andra med gemensamhetslösning beställa eller ändra samt anmäla avfallstjänster. Tänk på att du ska vara hyresvärd eller styrelsemedlem för att använda dessa e-tjänster.
Debitering sker enligt gällande avfallstaxa.
Läs om avfallstaxan

 

Beställ eller ändra tjänst:

 

 Anmäl

Läs mer om avfall i Tyresö

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst" 

Information