Ansökan om insats enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Ansökan gäller
  • 2. Personuppgifter
  • 3. Sökta insatser
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Ansökan om insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)   

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

 

När din ansökan har inkommit gör handläggaren en utredning av ditt stödbehov.

 

Ansökan behandlas med sekretess.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned