Avfall - Restavfall, byt kärlstorlek

  • 1. Avfall - Restavfall, byt kärlstorlek
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Här kan du beställa byte av kärlstorlek för ditt restavfall som debiteras enligt gällande taxa. Vi kommer och byter ditt kärl snarast möjligt efter din beställning.
Det är endast fastighetsägaren eller representant för styrelsen som kan beställa denna tjänst.

Är du nyinflyttad småhusägare kan du få byta ditt kärl kostnadsfritt inom 6 månader.

Tänk på att ditt befintliga kärl ska stå synligt vid tomgräns/hämtställe tills bytet har skett.

Läs mer om avfall
Läs avfallstaxan

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.  

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst" 

  

Information