Beställning av LTA

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Beställ LTA
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Beställning av LTA (punkt 2)
Här kan du som bor inom detaljplaneområde Brobänken eller Nyfors beställa en LTA-station

Detta behöver du som fastighetsägare göra, och i denna ordning:

  1. Ansök om startbesked
  2. Beställ en LTA-station
  3. Installera LTA-station, gräva ner rör och ansluta el
  4. Invänta skriftligt besked från kommunen om att förbindelsepunkten är upprättad
  5. Betala anläggningsavgiften
  6. Beställ driftsättning av LTA-stationen

 

Läs om LTA på vår webplats

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

Information