Ansökan till modersmålsundervisning

  • 1. Vem gäller ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Ansökan om modersmålsundervisning

 

Rätt till modersmålsundervisning har den elev där en eller båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska. Språket ska talas hemma dagligen. Modersmålsundervisning är inte undervisning på nybörjarnivå. För nationella minoriteter gäller särskilda regler. Läs mer under Minoritetsspråk.

 

Kommunen anordnar modersmålsundervisning i ett språk om det finns minst fem elever som har ansökt om undervisning och det finns lämplig lärare att tillgå. (Minsta antal gäller ej minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani cib, jiddisch.)

 

Undervisningsgrupperna är åldersblandade. Elever i årskurs F-2 har undervisningen på sin vanliga skola. Elever i årskurs 3-9 samt gymnasiet har undervisning på anvisad skola. Eleverna ansvarar själva för att ta sig till och från modersmålsundervisningen.

Anmälan är bindande och gäller tills vidare för elever i grundskolan. Elever i gymnasiet ansöker varje läsår. Uppsägning sker via e-tjänsten Avsluta modersmålsundervisningen. 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

   

Information