08. Ansökan till modersmålsundervisning

  1. 1. Vem gäller ansökan
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

Ansökan om modersmålsundervisning

Här kan du ansöka om modersmålsundervisning. I Tyresö kommun anordnas undervisningen i huvudsak utanför den timplanebundna undervisningen. Anmälan är bindande och gäller tills vidare för elever i grundskola, elever i gymnasiet ansöker varje läsår. Uppsägning sker via e-tjänst.

 

Undervisning erbjuds då det finns minst fem elever i kommun med samma språk och att lämplig lärare kan anställas. (Minsta antal gäller ej minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani cib, jiddisch)

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

   

  Välj inloggningssätt nedan