Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Vem gör ansökan
  • 2. Personuppgifter
  • 3. Fastighet där bidrag söks
  • 4. Anpassningsåtgärder
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

 

Fyll i alla uppgifter på ansökan. Är ansökan inte komplett ifylld när den inkommer till kommunen, kan kommunen returnera den för komplettering.

  

Välj inloggningssätt nedan

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick