Hushållsavfall

  1. 1. Hushållsavfall
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Beställ eller ändra i abonnemanget för hushållsavfall

Här kan du beställa extra hämtning, extra säck vid ordinarie tömning, ändra kärlstorlek, antal kärl och ändra hämtningsintervall på ert hushållsavfall. Debiteras enligt gällande renhållningstaxa. Vid frågor kontakta Servicecenter tel. 291 00.

 

   All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen