Redovisning av verksamhetsbidrag 2019

  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Uppgifter om arrangemanget
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

 Redovisning av verksamhetsbidrag

Här kan du som företräder en bidragsberättigad förening redovisa ert verksamhetsbidrag.

 

I redovisningen ska du beskriva huruvida föreningen har uppnått syftet med bidraget samt meddela eventuella förändringar i verksamheten som kan påverka er rätt att få bidrag (till exempel om föreningen inte följer bidragsbestämmelserna eller frångått den ansökan som bidrag beviljats för).

 

Senast tre månader efter föreningens årsredovisning och verksamhetsberättelse (för det verksamhetsår som föreningen har beviljats verksamhetsbidrag) har sammanställts och godkänts vid föreningens årsmöte, ska föreningen lämna in en redovisning av verksamhetsbidraget genom att fylla i e-tjänsten. 

 

Du behöver använda e-legitimation, mobilt bank-id eller sms-inloggning för att komma in på e-tjänsten. På servicecenter i Tyresö centrum kan du få hjälp med sms-inloggning, ta med legitimation.Behöver du hjälp med att använda e-tjänster rent allmänt kan du få "digitala första hjälpen" på biblioteket där det finns personal som kan visa dig hur man gör.

 

För mer information om föreningsstödet, kontakta enheten för kultur, friluft och föreningsstöd.

Telefon: 08-578 291 00

Epost: fritid@tyreso.se

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst