Ansökan om nyttjanderätt att etablera laddplatser på Tyresö kommuns mark

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Ansökningsformulär
  • 2. Skicka in

 

Om e-tjänsten

Via denna e-tjänst kan du som laddaktör skicka in ansökan om nyttjanderätt att etablera laddplatser på Tyresö kommuns mark. Om du ansöker för flera plater så måste du göra separata ansökningar.  

 

Läs mer på denna sida

 

Om offentligehtsprincipen och GDPR

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn. Här kan du läsa mer om offentlighetsprincipen 

 

Behandling av personuppgifter
När din anmälan eller ansökan registreras hos kommunstyrelsen räknas det som en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all information som direkt och indirekt kan knytas till dig. Det kan exempelvis vara ditt namn, adress eller e-postadress. Kommunstyrelsen behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga din anmälan eller ansökan. Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut vilka personuppgifter som kommunstyrelsen behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

Information om hur Tyresö kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)


Information