Avfall - Slam, ändra antalet årliga tömningar

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Avfall - Slam, ändra antalet årliga tömningar
  • 2. Skicka in

Här kan du ändra dina veckor för regelbunden slamtömning. Det antal tömningar du väljer fördelas ut jämnt under året.
Önskar du att dina tömningar komprimeras till exempelvis till enbart sommaren, så ange det i övrigt-rutan.
Önskar du endast tömning en gång per år, välj årlig obligatorisk tömning och önskad period.
Debiteras enligt gällande taxa.

Läs avfallstaxan

 

Läs mer om slam

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs. Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst"

 

 

 

Information