Avfall - Beställ fler kärl

  • 1. Avfall - Beställ fler kärl
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Här kan du som har abonnemang beställa fler kärl för mat- och restavfall som debiteras enligt gällande taxa. Du får ditt kärl levererat inom fem arbetsdagar.
Flerbostadshus, grupphusområden och verksamheter kan även beställa fler kärl för el,- grov,- och trädgårdsavfall.

Läs mer om avfall
Läs avfallstaxan

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst"  

Information