Beställning av utdrag ur socialregistret

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Här kan du som privatperson beställa utdrag ur socialregistret. Beställda utdrag skickas till folkbokföringsadressen för den person som beställningen avser. 

Denna begäran gäller INTE beställning av kopior av handlingar, då ska du kontakta den enhet där akten finns.

 

Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst