Integrationsbidrag som utgår från etableringsersättningen

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Uppgifter om arrangemanget
  • 3. Budget
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Integrationsbidrag som utgår från etableringsersättningen

Här kan du som företräder en bidragsberättigad insamlingsorganisation, förening eller studieförbund ansöka om integrationsbidrag. Bidraget syftar till att stötta insatser som främjar integration mellan människor i kommunen. 

 

Ansökan ska innehålla beskrivning av aktiviteten eller insatsen, vilken målgrupp den riktar sig till, vilket syfte insatsen eller aktiviteten har samt hur syftet planerar att uppnås, en kostnadskalkyl, finansiering samt sökt belopp.

 

Pengarna betalas ut i och med beviljad ansökan.

 

Du behöver använda e-legitimation, mobilt bank-id eller sms-inloggning för att komma in på e-tjänsten. På servicecenter i Tyresö centrum kan du få hjälp med sms-inloggning, ta med legitimation.Behöver du hjälp med att använda e-tjänster rent allmänt kan du få "digitala första hjälpen" på biblioteket där det finns personal som kan visa dig hur man gör.

 

För mer information om föreningsstödet, kontakta enheten för kultur, friluft och föreningsstöd.

Telefon: 08-578 291 00

Epost: fritid@tyreso.se

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst