Ansökan om skolskjuts och SL- kort 2022/2023

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Information
  • 2. Elevens uppgifter
  • 3. Ansökan
  • 4. kontaktuppgifter skola
  • 5. Vårdnadshavarens uppgifter
  • 6. Skicka in

Ansökan om skolskjuts läsåret 2022/2023 för elev i årskurs F-9

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts. Ansökan görs en gång per läsår. E-tjänsten består av flera steg och kräver inloggning med bankID eller SMS. Det går bra att spara utkast och fortsätta ansökan vid senare tillfälle (du hittar sparade utkast under "mina ärenden" i e-tjänstportalen Sparade e-tjänster) Din ansökan är inskickad först när du fått ett ärendenummer och kvitto via e-post.

Är du osäker på rätten till skolskjuts kan du läsa riktlinjerna eller kontakta servicecenter för hjälp
www.tyreso.se/skolskjuts
servicecenter@tyreso.se eller via telefon 08-578 291 00, tonval 2.
 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här:
www.tyreso.se/gdpr

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.
Länk: offentlighetsprincipen

Välj inloggningssätt nedan 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned