Intresseanmälan att ta emot feriejobbare 2024

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Ansökan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Att ta emot feriejobbande ungdomar

Att ge ungdomar möjlighet till feriejobb är både viktigt och roligt.
Att som ungdom få möjlighet till ett feriejob betyder mycket och kan vara  en avgörande erfarenhet att ta med sig i en senare kontakt med arbetslivet. Ungdomar från 16 år och fram till 18-årsdagen kan anställas till alla typer av jobb, utom sådana som är direkt farliga. De ska inte arbeta ensamma om det förekommer kontanter på arbetsplatsen. Den som anlitar en minderårig måste se till att arbetet sker under ledning av lämplig person. Arbetsgivaren ska också se till att det finns fungerande rutiner för introduktion och handledning.

Tack för att du hjälper våra ungdomar till inspirerande och meningsfulla feriejobb!

 

 Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information