Treserva, Behörighetsbeställning för privata utförare

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Beställningsformulär
  • 2. Kontaktuppgifter till beställaren
  • 3. Skicka in

Behörighetsbeställning för privata utförare 

 

Med hjälp av den här E-tjänsten kan du som chef beställa en ny eller ändra en befintlig behörighet i Treserva.
 

Behörighetsbeställningen består av tre steg:
Steg 1 - Tala om vem som ska få behörigheten

Steg 2 - Tala om vem du är som beställare

Steg 3 -  Skicka in din beställning

 

Varje fält har en beskrivning som dyker upp när du placerar muspekaren på det

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst