Avfall - Fettavskiljare, beställ tömning

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Avfall - Fettavskiljare, beställ tömning
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Här beställer er verksamhet

  • regelbunden tömning av fettavskiljare (töms en gång i månaden).
  • extratömning av fettavskiljare.


Enligt Tyresö kommuns renhållningordning ska fettavskiljare tömmas av kommunens godkända avfallsentreprenör en gång i månaden enligt gällande avfallstaxa.

Extratömning utförs inom sex helgfria arbetsdagar. Av praktiska skäl kan vi inte ange vilken veckodag tömningen utförs.

 

Observera!

Behöver du akut- eller jourtömning, ring Servicecenter på telefon 08-578 291 00. 
Vid jourtömning efter kontorstid, ring 070-525 40 41 (tänk på att jourtömning har mycket högre kostnad, se avfallstaxa nedan).

 

Att tänka på inför tömning
Tänk på att det måste vara framkomligt till fettavskiljaren och att locket lätt ska kunna öppnas av en person. Inga fordon eller snö/is får blockera vägen till eller runt avskiljaren. Om entreprenören inte kommer åt fettavskiljaren, kan en framkörningsavgift tas ut.

Tömningsveckor kan ändras om speciella omständigheter uppstår.

Läs avfallstaxan

Läs mer om fettavfall

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst"

 

  

Information