Inrapportering skrotfordon

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Inrapportering skrotbil
  • 2. Skicka in

Önskan om flytt av skrotfordon

 

Tusentals bilar överges i Sverige varje år. Förutom att skrotfordon skräpar ner betraktas den också som farligt avfall så länge den innehåller de vätskor och komponenter som är skadliga för miljön. Till fordon som kan anmälas räknas exempelvis bil, moped, motorcykel, släpkärra och båttrailer. Här kan du som privatperson anmäla fordon som står på kommunens mark.

 

Här kan du anmäla bortforsling av fordon. Klicka på "starta e-tjänst"

  

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

 

 

Information