Ansökan om skolskjuts och SL- kort 2024/2025

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Information
  • 2. Elevens uppgifter
  • 3. Ansökan
  • 4. kontaktuppgifter skola
  • 5. Vårdnadshavarens uppgifter
  • 6. Skicka in

Ansökan om skolskjuts och SL- kort 2024/2025
(hösttermin / vårtermin är ett läsår)

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts. Ansökan görs en gång per läsår!
Det skickas ut en terminsbiljett för hösten och en terminsbiljett för våren.

Ansökan om skolskjuts läsåret 2024/2025 för elev i årskurs F-9.
E-tjänsten består av flera steg och kräver inloggning med Bank-ID eller SMS. Det går bra att spara utkast och fortsätta ansökan vid senare tillfälle (du hittar sparade utkast under "mina ärenden" i e-tjänstportalen Sparade e-tjänster)
Din ansökan är inskickad först när du fått ett ärendenummer och kvitto till din angivna e-post i ansökan. Därefter sker all kommunicering kring er ansökan (bifall/avslag) och ev. utskick av terminsbiljetter via e-tjänstportalen (mina sidor) i det ärendenummer som du fått vid din ansökan.

Är du osäker på rätten till skolskjuts bör du läsa riktlinjerna eller kontakta servicecenter för hjälp
www.tyreso.se/skolskjuts
servicecenter@tyreso.se  eller via telefon 08-578 291 00
 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här:
www.tyreso.se/gdpr

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.
Länk: offentlighetsprincipen

Välj inloggningssätt nedan 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst