Avfall - Slam, beställ extratömning

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Avfall - Slam, beställ extratömning
  • 2. Skicka in

Här beställer du extra slamtömning som utförs inom sex helgfria arbetsdagar. Du debiteras enligt gällande taxa.  

 

Av praktiska skäl kan vi inte ange vilken veckodag tömningen utförs.
Markera tömningspunkten med en enkel skylt eller pinne.

 

OBS!
Behöver du akut- eller jourtömning, eller vill ändra din regelbundna eller obligatoriska slamtömning ring Servicecenter på telefon 08-578 291 00. 
Vid jourtömning efter kontorstid ring 070-525 40 41.

 

Läs avfallstaxan

 

Läs mer om slam

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs. Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst" 

Information