Avfall - Restavfall, beställ nytt abonnemang

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Avfall - Restavfall, beställ nytt abonnemang
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Här beställer er verksamhet nytt helårsabonnemang för restavfall. Ange placering, kärlstorlek och tömningsintervall i e-tjänsten.
Tömningskostnaden varierar beroende på kärlstorlek som debiteras enligt gällande avfallstaxa.
En handläggare kommer att kontakta dig inom kort.

Önskar ni även matavfallsinsamling, gör du det i e-tjänsten här nedan.
Matavfallsinsamling, intresseanmälan för verksamheter

Läs avfallstaxan

Läs mer om restavfall

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst" 

Information