Restavfall - beställ eller ändra abonnemanget

  • 1. Beställ eller ändra i abonnemanget för restavfall
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Beställ eller ändra i abonnemanget för Restavfall

  1. Beställ nytt abonnemang. Tömningskostnaden varierar beroende på kärlstorlek, se gällande taxa
  2. Är du ny ägare kan du kostnadsfritt byta kärl inom sex månader.
  3. Anmäl skadat kärl.
  4. Du som beställer en extratömning, glöm inte att ställa fram kärlet direkt.

   All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

Information