Ansökan om mottagande i anpassad grundskola

Denna e-tjänst har 5 steg
 • 1. Ansökan
 • 2. Vårdnadshavare 1
 • 3. Vårdnadshavare 2
 • 4. Signera
 • 5. Skicka in

 

Delaktighet i utredningen och information om anpassade grundskolan

Jag har:

 

- Informerats om att jag som vårdnadshavare i princip har rätt att avgöra om mitt barn ska tas emot i anpassade grundskolan.

- Informerats om skillnaderna mellan grundskolans och anpassade grundskolans kursplaner.

- Informerats om att mottagande i anpassade grundskolan innebär begränsningar för mitt barn i framtiden vad gäller val av gymnasieskola, högskola och yrkesval.

 

Detta gäller även efter det att barnet redan är mottaget i anpassad grundskola.

 

Följande dokument är obligatoriska och ska bifogas  i ansökan:

 • Pedagogiska bedömning
 • Social bedömning
 • Psykologisk bedömning
 • Medicinsk bedömning
 • Medgivande
 • Ansökan

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick