Utebliven avfallshämtning

  • 1. Utebliven avfallshämtning
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Anmäl utebliven hämtning

Har ert hushåll-, mat-, el-, grov- eller latrinavfall inte hämtats? Anmäl till oss redan dagen efter. Vid frågor kontakta Servicecenter tel 291 00.

 

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs. Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

  

Information