Avfall - Kyl och frys, beställ kostnadsfri hämtning

  • 1. Avfall - Kyl och frys, beställ kostnadsfri hämtning
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

För att kunna ta hand om ditt kyl- och frysskåp på ett miljömässigt bra sätt hämtar vi dem kostnadsfritt från hushåll året om.
Max 2 stycken enheter som är högst 230 x 100 cm per enhet och tillfälle.
Hämtning sker torsdagar och fredagar och ingår i ditt abonnemang. Beställ senast onsdag klockan 12.00 den veckan du vill få hämtning, ange antal enheter.

Ställ avfallet vid fastighetsgräns märkt med "KYLMÖBLER". 
Du som bor i ett område där övrig avfallshämtning inte sker vid fastighetsgräns, får placera din kyl och frys på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil.

Läs om elavfall  

Du kan även själv lämna dina kylmöbler på kretsloppscentralen. Läs om kretsloppscentralen

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst" 

Information