Avfall - Kyl och frys, beställ kostnadsfri hämtning

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Avfall - Kyl och frys, beställ kostnadsfri hämtning
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

För att kunna ta hand om ditt kyl- och frysskåp på ett miljömässigt bra sätt hämtar vi dom kostnadsfritt från alla hushåll året om (gäller inte verksamheter).
Hämtning sker torsdagar och fredagar. Beställ senast onsdag klockan 12.00 den veckan du vill få hämtning, ange antal enheter.
Ställ avfallet vid fastighetsgräns märkt med "KYLMÖBLER". 
Du som bor i ett område där övrig avfallshämtning inte sker vid fastighetsgräns, får placera din kyl och frys på plats som medger möjlighet till vändning för lastbil.

Läs om elavfall  

Du kan även själv lämna dina kylmöbler på kretsloppscentralen. Läs om kretsloppscentralen

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst" 

Information