Avstegsansökan barnomsorg

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan avser
  • 2. Vårdnadshavarens uppgifter
  • 3. Uppgifter barn
  • 4. Skicka in

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om olika avsteg från kommunens riktlinjer för förskola, fritidshem och omsorg på obekväm arbetstid. Du kan ansöka om utökad tid, rätt till placering, omsorg på obekväm arbetstid, behålla plats efter flytt från Tyresö kommun.

 

E-tjänsten består av flera steg och kräver inloggning med BankID. Din ansökan är inskickad först när du fått ett diarienummer och kvitto via e-post.

 

För att ansökan ska kunna handläggas är det obligatorisk att ladda upp intyg som styrker ansökan. Ex: arb.schema, arb.givarintyg, läkarintyg

 

Vid komplett ansökan är handläggningstiden för avsteg  2 veckor och  6 veckor för obekväm arbetstid.

 

Här kan du läsa förskolans riktlinjer

https://www.tyreso.se/forskola--skola/forskolebarn/riktlinjer-for-kommunala-forskolor.html

 

Här kan du läsa mer om omsorg på obekväm arbetstid

https://www.tyreso.se/forskola--skola/forskolebarn/omsorg-pa-kvallar-natter-och-helger.html

 

Kontakt:

support-bou@tyreso.se eller via telefon 08-578 291 00, tonval 2.

 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här:

www.tyreso.se/gdpr

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Observera att det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Här kan du läsa mer om offentlighetsprincipen

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst