Avfall - Fettavskiljare, beställ extratömning

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Avfall - Fettavskiljare, beställ extratömning
  • 2. Skicka in

Här kan din verksamhet beställa extratömning av fettavskiljare som utförs inom sex helgfria arbetsdagar. Debitering sker enligt gällande avfallstaxa.  

 

Av praktiska skäl kan vi inte ange vilken veckodag tömningen utförs.
 

Observera!
Behöver du akut- eller jourtömning, ring Servicecenter på telefon 08-578 291 00. 
Vid jourtömning efter kontorstid, ring 070-525 40 41 (tänk på att jourtömning har mycket högre kostnad, se i avfallstaxan nedan).

 

Läs avfallstaxan

 

Läs mer om fettavfall

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs. Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst" 

Information