Skola - utflytt och byte

Anmälan om utflytt/byte  

 

Denna e-tjänst används vid:

  • Flytt från Tyresö kommun
  • Byte från kommunal skola i Tyresö till fristående skola 
  • Byte från kommunal skola i Tyresö till kommunal skola i annan kommun
  • Byte från kommunal skola i Tyresö till profilklass på Nyboda skola

 

 

Fritidshem/fritidsklubb

Om barnet har en plats på fritidshem/fritidsklubb behöver även den sägas upp.
Detta görs via e-tjänsten som du hittar på Tyresö kommuns hemsida  - Förskola och skola - Skolbarn - E-tjänster

 

 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här:
www.tyreso.se/gdpr
All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.
Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.
Länk: offentlighetsprincipen

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick