Geodata - Beställ gränsutvisning

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Uppgifter om beställare
  • 2. Uppgifter om fastighet
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Beställning gränsutvisning

Genom gränsutvisning kan vi på uppdrag med stöd av gränsmärken och kartor visa på sträckningen av en gräns. En gränsutvisning markeras med träläkt och är inte rättsligt bindande.

  

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

Information