Ansökan om studieförbundsbidrag

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Studiecirkelverksamhet
  • 3. Annan folkbildningsverksamhet
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Ansökan om Studieförbundsbidrag

Här kan du som företräder ett bidragsberättigat studieförbund ansöka om studieförbundsbidrag för verksamhet som genomförts i Tyresö kommun och huvudsakligen riktar sig till Tyresö kommuns medborgare. Kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupper för studieförbundsbidrag  är arbetssökande, personer med utländskbakgrund och personer med funktionsnedsättning.

 

Studieförbundsbidrag utgår med ett visst belopp per bidragsberättigad studietimme, för verksamhet som Folkbildningsrådet definierar som studiecirkel eller annan fortbildningsverksamhet. Något grundbelopp betalas inte ut. Vilket bidragsbelopp som utgår per timme påverkas av vilket ämnesområde den beräknade verksamheten berör.  

 

Ett studieförbund kan ansöka om studieförbundsbidraget en gång per år. Ansökan görs för föregående verksamhetsår och ska vara inlämnad till kommunen senast den första maj året efter. Till ansökan ska ett intyg från studieförbundets verksamhetsredovisning (STUV) bifogas. 

 

Redovisningen sker i och med att studieförbunden rapporterar sin verksamhet till kommunen, vilket görs i samband med ansökan. Pengarna betalas ut efter att ansökan har blivit behandlad.  

 

Du behöver använda e-legitimation, mobilt bank-id eller sms-inloggning för att komma in på e-tjänsten. På servicecenter i Tyresö centrum kan du få hjälp med sms-inloggning, ta med legitimation. Behöver du hjälp med att använda e-tjänster rent allmänt kan du få "digitala första hjälpen" på biblioteket där det finns personal som kan visa dig hur man gör. 

 

För mer information om föreningsstödet, kontakta enheten för kultur, friluft och föreningsstöd.

Telefon: 08-578 291 00

Epost: fritid@tyreso.se 

  

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst