Avfallstjänst - Ansökan om uppehåll av hämtning/tömning

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Avfall - Ansökan om uppehåll av hämtning/tömning
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Här ansöker du om uppehåll i restavfallshämtning  och slamtömning.

I vissa fall kan du få uppehåll av den rörliga (hämtnings) avgiften och endast betala grundavgiften:

  • Restavfall: Om fastigheten inte används under minst sex sammanhängande månader.
  • Slamtömning: Om uppehållet är minst ett sammanhängande år.

 

Flyttar du under uppehållsperioden avslutas uppehållet.

Ansökan måste beviljas varje år och ska inkomma till kommunen minst en månad före tänkt uppehållsperiod.
Tänk på att du inte kan ansöka om uppehåll retroaktivt.

 

Kom ihåg att ställa undan kärlet under uppehållet.

Vid frågor ring Servicecenter på telefon 08-578 291 00.

 

Läs om avfall


Läs avfallstaxan

 

För att använda e-tjänsten behöver du tillgång till följande:
Bank-ID och din fastighetsbeteckning.  

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

 

Klicka på "starta e-tjänst"

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned