Avfall - Ansökan om uppehåll av hämtning/tömning

  • 1. Avfall - Ansökan om uppehåll av hämtning/tömning
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Här ansöker du om uppehåll i avfallshämtning/tömning av restavfall, slam och fettavskiljare. I vissa fall kan du få uppehåll från avfallsavgiften. Uppehållet gäller då för den rörliga avgiften, medgivande till uppehåll i hämtningen innebär inte befrielse från grundavgiften (med undantag för obebyggd tomt).

Du kan ansöka om uppehåll i restavfallshämtningen om din fastighet ska stå tom under minst sex sammanhängande månader. Tänk på att ställa undan kärlet om du blir beviljad uppehåll.


För att du ska få uppehåll gällande slamtömning, måste uppehållet vara minst tolv sammanhängande månader.


För verksamheter
Om din verksamhet får ändrade förutsättningar, kan du ansöka om att minska antalet tömningar per år gällande fettavskiljare tillfälligt i högst ett år.

Verksamheter kan ansöka om uppehåll i restavfallshämtning under minst tre sammanhängande månader.

 

Din ansökan ska inkomma minst en månad innan önskad uppehållsperiod. Du kan bara ansöka ett år i taget. Tänk på att du inte kan ansöka om uppehåll retroaktivt.

 

Läs om avfall


Läs avfallstaxan

 

För att använda e-tjänsten behöver du tillgång till följande:
Bank-ID och din fastighetsbeteckning.  

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

 

Klicka på "starta e-tjänst"

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned