Restavfall och/eller slam - ansökan om uppehåll av hämtning

  • 1. Ansökan om uppehåll i hämtning av restavfall och/eller slam
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Ansökan om upphåll i hämtning av restavfall och/eller slam. 

I vissa fall kan du få dispens från renhållningsavgiften och endast betala grundavgiften.

Slam: Om uppehållet är på minst ett sammanhängande år.
Restavfall: Om fastigheten inte används under minst sex sammanhängande månader. Flyttar du under dispensperioden så upphör dispensen. Dispens måste sökas varje år och ansökan ska inkomma till kommunen minst en månad före tänkt uppehållsperiod.
Kom ihåg att ställa undan kärlet under uppehållet.

För att använda e-tjänsten behöver du tillgång till följande:
Bank-ID och din fastighetsbeteckning. 

 

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned