Geodata - Beställ stompunkt/gränspunkt

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Uppgifter om beställare
  • 2. Uppgifter om fastighet
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Beställning stompunkt/gränspunkt

Kommunen har en omfattande punktbank som arbetsmaterial för olika mätningar. I punktbanken finns både stompunkter och gränspunkter. Punktbanken har byggts upp under långt tid och punkternas koordinater har mycket skiftande kvalitet. Det ligger alltid och utan undantag på den enskilde beställaren att göra en egen kvalitetskontroll av det material som kommunen levererar. Fastställda gränspunkter framgår av lantmäteriakter som finns hos Lantmäterimyndigheten. 

 

  All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

Information