Avfallstjänster - Småhus

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Alternativ
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Här kan du som är boende i småhus med eget abonnemang/egna kärl beställa, ändra och anmäla avfallstjänster.
(Har du komplementbyggnad/attefallshus kan du och eventuell hyresgäst dela på vissa tjänster, gäller inte grundavgiften).
Du debiteras enligt gällande avfallstaxa.
Läs om avfallstaxan

 

Beställ och ändra tjänst:

 

Anmäl


Ägarbyte vid försäljning av fastighet

När du ska sälja din fastighet och det ska bli ny ägare, ska du säga upp ditt avfalls- och VA-abonnemang och lämna vattenavläsning. Du skickar in påskriven ägarbytesblankett till kommunen och därefter går abonnemangen över till köparen. Det är säljarens ansvar att blanketten inkommer till Tyresö kommun.

Läs mer om ägarbyte

 

Läs mer om avfall i Tyresö

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

 

Klicka på "starta e-tjänst" 

Information