Ansökan om projektbidrag

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Uppgifter om arrangemanget
  • 3. Budget
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

 Ansökan om projektbidrag

Här kan du som företräder en bidragsberättigad förening ansöka om projektbidrag för verksamhet som syftar till att möjliggöra utveckling, nysatsningar och förnyelse hos befintliga och nya verksamheter/föreningar.

 

Projektet ska vara tidsbegränsat och bidraget beviljas endast som ett engångsbelopp.

 

Ansökan ska innehålla beskrivning av projektet, dess syfte, dess målgrupp, kostnadskalkyl, finansiering samt sökt belopp. Om ni önskar att bidraget ska betalas ut i förskott så ska det anges i ansökan.

 

För att vara säker på att ansökan ska hinna beredas och behandlas av kultur- och fritidsnämnden behöver en fullständig ansökan vara inlämnad senast 6 veckor inför nästkommande nämndsammanträde. 

 

Pengarna betalas ut efter att föreningen lämnat in en redovisning till kommunen och den blivit godkänd av kultur- och fritidsnämnden, såvida inte kultur- och fritidsnämnden beslutat annat när ansökan om bidrag beviljades.

 

Du behöver använda e-legitimation, mobilt bank-id eller sms-inloggning för att komma in på e-tjänsten. På servicecenter i Tyresö centrum kan du få hjälp med sms-inloggning, ta med legitimation. Behöver du hjälp med att använda e-tjänster rent allmänt kan du få "digitala första hjälpen" på biblioteket där det finns personal som kan visa dig hur man gör.

 

För mer information om föreningsstödet, kontakta enheten för kultur, friluft och föreningsstöd.

Telefon: 08-578 291 00

Epost: fritid@tyreso.se

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst