Beställ betygskopia

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Uppgifter om skolan
  • 2. Personuppgifter
  • 3. Skicka in

Beställ betygskopia

Här kan du beställa kopior av betyg från utbildningar där Tyresö kommun är eller har varit huvudman. Det gäller även friskolor som ligger inom kommunen, observera att betygskopior från Kunskapsskolan inte kan beställas från Tyresö kommun utan dessa finns arkiverade i Stockholm stad.

 

 All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

 Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

   

Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information