Begäran om registerutdrag för privatpersoner

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Kontaktuppgifter folkbokföring
  • 2. begäran om personuppgifter
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Begäran om registerutdrag GDPR

Här kan du en gång per år begära registerutdrag. Handläggningstiden är upp till en månad. Vid komplicerade förfrågningar kan det ta upp till fyra månader, då kommer du få information om detta.

 

E-tjänsten kräver inloggning. Vi skickar utdragen till dig digitalt via säkra meddelanden alternativt till din folkbokföringsadress i rekommenderat brev.

 

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

  Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

  

  Välj inloggningssätt nedan

  

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst