Geodata - Lägenhetsregister

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Lägenhetsregister
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

LÄGENHETSREGISTER

Detta formulär fylls i när nya lägenheter byggs.

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut. Vi kan inte lova att du får vara anonym om du har uppgivit ditt namn.

 Handlingar som innehåller känsliga uppgifter (till exempel bifogade dokument såsom läkarintyg) sekretessbeläggs.  Läs mer om offentlighetsprincipen   

   

Klicka på "starta e-tjänst"

 

Information